Sepleriň elýeterliligi

Türkmen zenanlary bagtlymy?


Baýramçylyk pursaty. Aşgabat.

Türkmen aýdymynda «Syndyrma sen, syndyrma sen, näzikdir gyz ýüregi» diýilýär. Eýsem Türkmenistanda gyz-gelinleriň, aýallaryň näzik kalbyna laýyk gelýän durmuş-ýaşaýyş şertleri barmy, olar bagtlymy?

Azatlyk radiosynyň "Täze tolkun" ýaşlar gepleşiginde daşary ýurtlara çykan, türkmen durmuşyny dünýäniň beýleki künjeklerindäki alýa-gyzlaryň durmuşlary bilen deňeşdirmäge mümkinçiligi bolan ýaşlaryň gatnaşmagynda söhbetdeşlik guraldy.

Belki, bu söhbeti diňläp, sizem öz pikir-garaýyşlaryňyzy aýdarsyňyz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG