Sepleriň elýeterliligi

“Ölüsini sylamadyk...”


Paýtagtdaky we onuň daş töweregindäki käbir gonamçylyklaryň häzir ýaramaz ýagdaýdadygy bellenilýär. Şol gonamçylyklaryň käbiriniň içini gamyş we dürli otlar gabsan bolsa, beýlekileriniň mazar tümmekleri tekizlenipdir.

XS
SM
MD
LG