Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Ýaşlar görmesin biziň görenimizi'


Türkmenistan

Türkmenistanda şu ýyl Ýeňiş baýramynyň 70 ýyllygy bilen bagly uly resmi çäreler göz öňünde tutulmaýar. Uruş weteranlaryna şu ýyl pul sowgadynyň beriljegi barada hem resmi habar berilmedi. Şu günler ýurtda uruş weteranlaryny hormatlamak boýunça geçirilýän çäreleriň olara mekdeplerde çykyş etdirmek, gül gowşurmak we öýlerine käbir azyk önümlerini eltmek ýaly hereketler bilen çäklenilýändigi habar berilýär.

Şol bir wagtda-da käbir türkmenistanlylar üçin Ikinji Jahan Urşy bilen bagly ýatlamalaryň öz şahsy ähmiýeti bar. Ahal welaýatynyň 80 ýaşly ýaşaýjysy Tejen aga urşa gatnaşan kakasy we uruş ýyllaryndaky öz durmuşy barada ýatlamalaryny Azatlyk Radiosy bilen paýlaşdy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:52 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG