Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran: 'Magtymgulynyň günleri'

14-15-nji maýda Eýranyň Türkmensähra sebitiniň Aktokaý diýen territoriýasynda eýranly türkmenleriň ençemesiniň gatnaşmagynda "Magtymguly Pyragynyň günleri" geçirildi. Her ýyl Eýranda türkmenleriň ýaşaýan şäherlerinden, obalaryndan Aktokaý sebitine gelen türkmenler Magtymgulynyň we onuň kakasy Döwletmämmet Azadynyň mazarynyň başynda jemlenip, resmi bolmadyk halk dabarasyny geçirýärler. Aşakdaky fotosergide şol dabarada surata düşürilen käbir pursatlara syn edip bilersiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG