Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Moda sergisi geçirildi

7-nji iýunda Aşgabadyň “Sergi” köşgünde Türkmenistanyň Dokma senagatynyň güni mynasybetli moda sergisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky tikinçilik kärhanalarynyň, Modeller öýüniň, "Gülzaman", "Peýkam", "Viwa L amor" we beýleki birnäçe egin-eşik salonlarynyň lybaslary görkezildi. Şeýle-de, moda görkezilişinde dünýä belli Wýaçslaw Zaýsewiň, Alea Ahmadullinanyň we Taýana Parfýonowanyň (Russiýa federasiýasy), Muammer Ketenjiniň (Türkiýe), Kuralaý Nurkadilowanyň hem taýýarlan lybaslarynyň moda görkezilşi boldy.

XS
SM
MD
LG