Sepleriň elýeterliligi

Doglan güni dabaralary dowam edýärmi?


"Türkmenistan Altyn Asyr" websaýtyndan alnan surat.

Mälim bolşy ýaly, 29-njy iýunda Türkmenistanda, hususanda Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni bellenilip geçildi. Resmi bolmadyk bu baýramçylyga gabatlap, paýtagtyň merkezinde "Arkadag" atly seýilgäh açyldy.

Türkmen telewideniýesinde görkezilýän şekillerden çen tutulsa, prezident G.Berdimuhamedowyň doglan güni bilen baglanyşykly geçirilýän konsert dabarlary heniz hem dowam edýän ýaly bolup görünýär.

Eýse, prezidentiň doglan güni bilen baglanyşykly çäreler gutardymy?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen hem gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG