Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Geňeşliklere saýlanmaga kim dalaş edýär?


Ses berişlik, Türkmenistan
Ses berişlik, Türkmenistan

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy 16-njy awgustda Geňeşliklere we Aşgabat şäheriniň iki saýlaw okrugy boýunça Milli Mejlise geçiriljek saýlawlara bagyşlap maslahat geçirdi.

Maslahatyň dowamynda şu günki gün Geňeşliklere saýlanjak 6041 orna dalaş etmek üçin tutuş ýurt boýunça 13528 dalaşgäriň hasaba alnandygy habar berildi.

Olar kimler? Halk wekilleri bolmaga dalaş edýänler we olaryň maksatnamalary barada raýatlar näme bilýärler?

Asly Balkan welaýatyndan türkmen ýazyjysy Amanmyrat Bugaýew welaýatyň Etrek etrabyna degişli dalaşgärler barada anyklan maglumatlaryny Azatlyk Radiosy bilen paýlaşdy.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:32 0:00

XS
SM
MD
LG