Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti Gyrgyzystana sapar edýär


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystana iki günlük saparyna başlady.

Gyrgyzystanyň prezident diwanynyň informasiýa we syýasat bölüminiň berýän habaryna görä, gyrgyz prezidentiniň «Ala-Arça» döwlet rezidensiýasynda gyrgyz prezidenti bilen sapara gelen türkmen lideriniň arasynda dar çäkdäki duşuşyk boldy.

Habarda aýdylmagyna görä, duşuşyk mahalynda Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasynda sowda-ykdysady, gaz transporty, medeni-gumanitar ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek barada gürrüň edildi.

«Biz bu duşuşykdan soň gyrgyz-türkmen gatnaşyklarynyň ösüşiniň täze bir döwrüniň başlanmagyna umyt baglaýarys» diýip, gyrgyz lideri Almazbek Atambaýew aýdypdyr.

Bu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyzystana ilkinji resmi saparydyr. Ol ozal Bişkege 2007-nji ýylda, ŞHG sammitiniň hormatly myhmany hökmünde gelipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG