Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Howply' jaýlardaky durmuş

Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynyň merkezi Nyýazow şäherçesinde özbaşyna ýaşaýyş jaýy bolmadyk ençeme maşgalalar şäherçäniň boş duran, awariýa halatyndaky köne jaýlaryna birugsat girip, ýaşap başlady. Adamlar bu işi alaçsyzlykdan edendiklerini aýdýarlar.​

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG