Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kerimowanyň öňki ýaranlary tutuldy


Özbek häkimiýetleri Gülnara Kerimowanyň ozalky ýa häzirki biznes şärikleriniň ýene dokuzysyny tussag etdi.

Bu tutulan adamlar özbek prezidenti Yslam Kerimowyň gözden düşen uly gyzynyň korrupsiýa derňewiniň gerimini has-da giňeldýär.

Paýtagt Daşkentdäki resmi çeşmeler Azatlyk radiosyna şu hepde tutulan 9 adamyň arasynda ýerli koka-kola gaplaýjy firmanyň ozalky uly menejerleriniň hem ikisiniň, şeýle-de Kerimowanyň ozalky maliýe geňeşçisi diýip bilinýän adamyň bardygyny aýtdylar.

Geçen ýylyň iýulynda bu iş bilen bagly 13 adam uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG