Sepleriň elýeterliligi

"Orta gatlak garyplaşar, garyplar kösener"


Aşgabat, ýol ýakasynda ulaga garaşýan adamlar.

Türkmenistanyň nobatdaky Ýaşulular maslahatynda ilata mugt berilýän tebigy gazy, elektrik toguny we suwy pully etmek, ýagny bahasy bilen bermek teklipleri orta atyldy.

Bu ýagdaý, ýagny şunça ýyllap mugt ýa-da ýeňillikli bahadan berlen gazyň, toguň we suwuň pully edilmegi ýönekeý adamlaryň durmuşyna nähili täsir eder?

Azatlyk radiosy bu soragy aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG