Sepleriň elýeterliligi

Dünýä türkmenleri we türkmen-owgan serhedi


Demirgazyk Owganystan, etniki türkmen milisiýasynyň agzalary.

Owganystanyň demirgazygynda, Türkmenistan bilen serhede ýakyn ýerlerde ýaşaýan etniki türkmenler indi ençeme aý bäri “Talybanyň”, şol sanda dürli ýaragly toparlaryň hüjümlerine duçar bolýar.

Dünýä metbugatynda häli-şindi dürli maglumatlar berilýänem bolsa, Türkmenistan tarapynda bu temadan hiç hili söz açylmaýar.

Eýsem, şeýle ýagdaýda dünýä türkmenleri türkmen-owgan serhedinde barha ýaramazlaşýan ýagdaýlar barada nähili pikirde?

Serhediň iki ýakasyndaky türkmenler nähili ýagdaýlary başdan geçirýär?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda ünsi türkmen-owgan serhediniň iki ýakasynda bolup geçýän wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryna gönükdirýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG