Sepleriň elýeterliligi

Dollar çäklendirmesi 'nyrhlary galdyrýar'


Aşgabat, walýuta çylşylýan pursaty.

Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky, ýagny eldäki bahasynyň ýuwaş-ýuwaşdan gymmatlaýandygy aýdylýar.

Ýurt içindäki çeşmeleriň berýän maglumatlaryndan çen tutulsa, bu ýagdaý döwlet eýeçiligindäki banklaryň alyş-çalyş bölümlerinde ilata goýberilýän dollaryň möçberiniň çäklendirilmegi bilen bagly.

Şol bir wagta bu ýagdaýyň ýerli telekeçileriň işine, bazardaky nyrhlara hem täsir ýetirýändigi aýdylýar.

Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada aşgabatly žurnalist Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG