Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurda pul ibermekde ‘täze çäklendirmeler’


Generic -- Bribe, corruption

Türkmenistanyň banklarynda daşary ýurtlara pul geçirmek boýunça täze çäklendirmeler girizildi. Hususan-da munuň dollar görnüşinde daşary ýurtlara iberilýän puluň möçberine degişlidigi aýdylýar.

Türkmen manadynda ýurduň daşyna iberilýän puluň möçberi-de çäklendirilýär. Azatlyk Radiosy bu mesele bilen bilen ýakyndan gyzyklanan aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG