Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan norwegiýaly syýahatçynyň gözi bilen

Norwegiýaly syýahatçy 37 ýaşly Gunnar Garfus dünýäniň ähli ýurduna syýahat eden adamlaryň biri. Onuň baryp gören ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa hem bar. Azatlyk Radiosy onuň Türkmenistanda düşüren käbir suratlary barada fotosergi taýýarlady.

XS
SM
MD
LG