Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bazaryň golaýyndaky zir-zibiller

Aşgabadyň “Daşoguz bazarynyň” golaýynda we töwerek-daşynda azyk önümlerinden artan zir-zibilleri we gurluşyk materiallarynyň galyndylaryny görse bolýar. Bu sebitde ýaşaýan ýaşaýjylaryň käbirleri olaryň wagtynda arassalanmaýandygyny aýdyp, şikaýat edýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG