Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Migrantlar ýurt garaşsyzlygyna nähili garaýar?


Aşgabat, baýramçylyk pursatlaryndan bir görnüş.

Türmenistan golaýda özüniň garaşsyz ýurt bolmagynyň 24 ýyllygyny baýram etdi we garaşsyzlykdan soň ýurt daşyndan gazanç, iş gözlemeli bolan türkmen migrantlarynyň bir topary bu baýramçylyga ýene bir gezek daşardan garap oňmaly boldy.

Eýsem, Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly bäri dürli ýurtlara işlemäge ýa-da ýaşamaga giden türkmen migrantlary garaşsyzlyga nähili baha berýärler? Türkmen migrantlary Garaşsyzlyk baýramyny belleýärlermi? Migrantlar, Türkmenistanda garaşsyzlykdan nämä garaşýardy we nähili netije aldylar? Garaşsyzlygyň migrantlaryň durmuşynda nähili roly ýa-da täsiri boldy?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny garaşsyzlygyň migrantlaryň durmuşyna ýetiren täsirlerine gönükdirýär.

Migrantlar ýurt garaşsyzlygyna nähili garaýar?
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

XS
SM
MD
LG