Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Eýesiz" boş jaýlar

Türkmenabat şäheriniň ”dört ýol” diýlip tanalýan ýolunyň ugrundaky täze gurlan ýaşaýyş jaýlarynyň gurlanyna bir ýyldan gowrak wagt boldy. Emma aradan ep-esli wagtyň geçendigine garamazdan, bu sebitdäki täze jaýlaryň boş durandygyny görse bolýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG