Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň tanymal türkmen atşynasy Geldi Kärizowyň Aşgabatdaky garyndaşlaryna basyş edilýändigi aýdylýar.

Geldi Kärizowyň Azatlyk radiosyna beren gürrüňine görä, bu ýagdaý onuň daşary ýurt metbugaty bilen eden söhbetdeşliginden soň başlanypdyr.

Geldi Kärizow bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG