Sepleriň elýeterliligi

“Iki metjide ýykylmak howpy abanýar”


Aşgabadyň "Är-Togrul gazy" metjidine baran paýtagtlylar.

Soňky ýyllarda Aşgabat şäheriniň çäginde birnäçe metjit ýumruldy. Häzirki wagta paýtagtda ýene iki metjidiň ýykylmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy habar berilýär.

Eýse, bular haýsy metjitler we olara näme üçin ýykylmak howpy abanýar?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG