Sepleriň elýeterliligi

“Aşgabatda dollar satylmaýar”


Aşgabadyň walýuta alyş-çalyş nokatlarynyň biriniň öňünde nobata duran raýatlar.

Aşgabadyň döwlete degişli käbir walýuta alyş-çalyş nokatlarynda amerikan dollarynyň düýbünden satylmaýandygy habar berilýär. Maglumata görä, mundan ozal Aşgabadyň walýuta alyş-çalyş nokatlarynda her bir raýat bir aýyň dowamynda 1000 amerikan dollaryny satyn alyp bilýän bolsa, häzirki wagtda olar bir aýyň dowamynda 500 ýewro satyn alyp bilýärler.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG