Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Türkmen türmelerinde dereksiz ýitenler


2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti S.Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygy diýilýän bilen ilteşikli onlarça adam tussag edilipdi. Şu gün, boldy diýilýän şol wakadan bäri 13 ýyl geçdi. Azatlyk Radiosy şol waka bilen ilteşikli we ençeme ýyllaryň dowamynda beýleki dürli syýasy sebäplere görä tussag edilen we ykbaly nämälimdigine galýan käbir tussaglar barada maglumat berýän ýörite wideo taýýarlady. Çeşme: Crude accountability

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG