Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azerbaýjan: ozalky bankir tutuldy


Azerbaýjanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy tussag edildi.

Içeri işler ministrliginiň resmileri Jahangir Hajyýewiň 5-nji dekabrda tussag edilendigini we dört aýlap tussaghanada saklanjagyny aýtdylar.

Hajyýew Azerbaýjanyň Halkara bankynyň beren karzlary bilen bagly derňewiň dowamynda gaýta-gaýta görkezme berip, berlen pullaryň yzyna gaýtarylmaýandygyny aýtdy.

Ozalky uly derejeli bank resmileriniň we azeri bisnesmenleriniň hem käbiri, uly möçberde karz alan pullaryny yzyna bermändigi üçin, tussag edildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG