Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Ýyldyz uruşlary" rekord goýýar


"Ýyldyz uruşlary" filminden bir sahna

Täze «Ýyldyz uruşlary» kinosy, häzirki bilet satylyşyndan çen tutulsa, film taryhynda satylan biletleriň ählisiniň rekordyny täzeleýär.

«Ýyldyz uruşlary: Güýç oýanýar» atly film eýýäm Kristmas gününde satylan biletleriniň girdejisi boýunça rekord goýdy, ýagny Demirgazyk Amerikada bilet söwdasyndan $49.3 million serişde getirdi.

Bu ozalky Kristmas güni rekordyndan, 2009-njy ýyldaky «Şerlok Holms» kinosynyň getiren girdejisinden iki esseden hem kändir.

«Ýyldyz uruşlary: Güýç oýanýar» filmi Demirgazyk Amerikanyň kinoteatrlarynda indi ikinji hepde bäri görkezilýär, onuň bu kontinentde on günde satylan biletlerinden jemi 530 million dollar gazanmagyna garaşylýar.

XS
SM
MD
LG