Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tekerlerden ýasalan “Ertekiler dünýäsi”

Mary şäheriniň howlularynyň birinde ýerli ýaşaýjylaryň bir topary çagalar üçin niýetläp, ulanyşdan galan tekerlerden we beýleki serişdelerden ýörite meýdança oňardylar. Bu özboluşly “Ertekiler dünýäsi” şäheriň Mollanepes köçesiniň ugrunda ýerleşýär. Ýerli adamlar meýdançanyň jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda döredilendigini aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG