Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenabat Täze ýyla taýýarlanýar

Lebap welaýatynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaralar görülýän taýýarlyk çäreleri başlandy. Oňa dürli ýaşdaky mekdep okuwçylarynyň, talyp ýaşlarynyň we döwlet edara-kärhanalarynda işleýän käbir işgärleriň gatnaşdyrylýandygy habar berilýär. Azatlyk Radiosy Lebap welaýatynda Täze ýyl baýramçylygyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG