Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenabat Täze ýyla taýýarlanýar

Lebap welaýatynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaralar görülýän taýýarlyk çäreleri başlandy. Oňa dürli ýaşdaky mekdep okuwçylarynyň, talyp ýaşlarynyň we döwlet edara-kärhanalarynda işleýän käbir işgärleriň gatnaşdyrylýandygy habar berilýär. Azatlyk Radiosy Lebap welaýatynda Täze ýyl baýramçylygyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG