Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ak tam: Täze sanksiýdan öň iş kän


Ak tam

ABŞ Eýrana garşy täze sanksiýalary yglan etmezden öň edilmeli zat kän diýýär.

Ak tam özüniň Eýranyň ballistik raketalaryna garşy islendik sanksiýa yglan etmezinden öň diplomatiýa we tehnika ugrundan kän iş etmeginiň gerekdigini aýtdy.

Prezident Barak Obamanyň adminstrasiýasy Eýranyň ballistik raketa programmasyna garşy sanksiýalar babatda bir topar goşmaça nyşanalaryň maslahatyny edýär.

ABŞ-nyň Kongresi bu maslahatdan habardar edildi. Käbir kanun çykaryjylar adminstrasiýanyň Eýranyň golaýda geçiren raketa synaglary babatda jeza çäresini gijikdirmegini tankyt etdi.

XS
SM
MD
LG