Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrak: Iki sünni metjidine hüjüm edildi


4-nji ýanwarda Yragyň merkezindäki iki sünni metjidine hüjüm edildi. Bu waka Saud Arabystanynyň tanymal şaýy ruhanysyny dardan asmagynyň yzýany, täze mezhabara ýowuzlyklar barada gorky-aladalar artan mahaly boldy.

Şeýle-de, Yragyň häkimiýetleri 4-nji ýanwarda sünni ruhanysynyň ýurduň Iskandariýah şäherçesindäki öýüniň golaýynda atylyp öldürilendigini mälim etdiler.

Yragyň polisiýasy Hilla şäherindäki we onuň golaýyndaky sünni metjitleriniň hem harby geýim-gejimdäki adamlaryň toparlary tarapyndan bombalanandygyny aýtdy.

Bu hüjümler Bagdadyň günortasynda şaýy musulmanlarynyň köpçülikleýin ýaşaýan sebitinde we şaýylaryň mukaddes şäheri Karbalanyň 50 kilometr gündogarynda amala aşyryldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG