Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO, ABŞ aýyplamany ret edýär


NATO we Birleşen Ştatlar, birleşigiň Ýewropa giňemeginiň we ol ýerdäki artýan hereketleriniň Orsýete haýsydyr bir howp abandyrýandygy barada Moskwanyň täze howpsuzlyk doktrinasynda aýdylanlary ret etdiler.

“Biz NATO-nyň we onuň syýasatynyň Moskwa howp abandyrýandygy baradaky esassyz öňe sürmeleri çürt-kesik ret edýäris” diýip, 5-nji ýanwarda Demirgazyk Atlantik Howpsuzlyk Şertnamasynyň (NATO) metbugat wekili Oana Lungesçu aýtdy.

Şeýle-de, ol NATO-nyň Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin tarapyndan geçen hepde gol goýlan täze doktrinany heniz hem öwrenýändigini sözüniň üstüne goşdy. Gürrüňi edilýän doktrinada Orsýet NATO-ny halkara kanuny bozmakda we öz harby serişdelerini Orsýetiň serhetlerine ýakynlaşdyrmakda aýyplaýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG