Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambul: Heläkçilikli partlama boldy


Partlamanyň bolan ýerine halas edijiler bardy, Stambul, 12-nji ýanwar, 2016.

Stambulyň merkezinde bolan bomba partlamasy zerarly azyndan 10 adam wepat boldy.

Stambulyň şäher häkimligi 12-nji sentýabrda Sultanahmet meýdançasynda syýahatçylaryň köp barýan ýerinde bolan partlamada 15 adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Partlamanyň yzýany polisiýa meýdançanyň daşyny gabady.

Türkiýäniň iň uly şäherinde bolan bu bomba partlamasyndan öň geçen aýlarda ýurduň dürli böleklerinde adam pidaly hüjümleriň ençemesi bolupdy.

Oktýabr aýynda Ankarada janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasy zerarly 100-den gowrak adam wepat bolupdy. Derňewçiler hüjümi “Yslam döwleti” atly ekstremist toparyň amala aşyrandygyny aýdypdy.

Şeýle-de Türkiýe gadagan edilen Kürdüstanyň halk partiýasyna garşy göreşýär we onuň ýurduň günorta-gündogarynda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pidaly hüjümleri amala aşyrandygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG