Sepleriň elýeterliligi

'Dollar gadagançylygy nyrhlara täsir ýetirýär'


Dollar satyn almak üçin nobata duran adamlar.

Aşgabadyň walýuta alyş-çalyş nokatlarynda dollaryň, ýewronyň resmi taýdan satuwdan aýrylanyna 1 hepde çemesi wagt boldy. Şol bir wagtda-da, käbir maglumatlarda “gara bazarda”, ýagny elden satylan daşary ýurt walýutasynyň bahasynyň 5 manada çenli baryp ýetendigi habar berilýär.

Eýse, bu ýagdaý daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň bahasyna, möçberine näderejede täsir ýetirdi?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG