Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistan: Dollar satmak bes edildi


Dollar satyn almak üçin nobata duran ýaşaýjylar.

Şu günden, ýagny 12-nji ýanwardan başlap Türkmenistanyň dürli künjeklerinde ilata dollar satmagyň bes edilendigi habar berilýär. Maglumata görä, Aşgabadyň tas ähli walýuta alyş-çalyş nokatlarynda diýen ýaly ilata dollar satylmaýar.

Şol bir wagtyň özünde, resmiler tarapyndan ilata dollaryň näme sebäpden satylmaýandygy we bu düzgüniň näçe wagt dowam etjekdigi barada hem maglumat berilmeýär.

Azatlyk Radiosyndan Sähra Gulam Nabi bu meseläniň jikme-jikleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Şeýle-de, Azatlyk Radiosyndan Merdan Saryýew Mary welaýatynda ilata dollaryň satylyp-satylmaýandygy bilen gyzyklanyp, Marydaky habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG