Sepleriň elýeterliligi

Globallaşma we Türkmen bagşylary


Ýaş türkmmen bagşysy

Barha globallaşýan dünýäde aragatnaşyk serişdeleriniň adamzada hödürleýän ýeňillikleri netijesinde medeniýetleriň bir-birine ýetirýän täsiri hem güýçlenýär.

Eýsem, globallaşmagyň täsiri dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň we aýdymlarynyň arasynda nähili duýulýar?

Dünýä türkmenleriniň aýdymçylary globallaşmagyň döredýän mümkinçiliklerinden näderejede peýdalanýarlar ýa-da peýdalanmaly?

Azatlyk radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda dünýä türkmenleriniň aýdymçylarynyň ýagdaýyna globallaşmak nukdaý nazaryndan garaýar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG