Sepleriň elýeterliligi

Daşarda ýaňlanýan türkmen aýdymy


Owganystanly türkmen bagşysy Aman Däli aýdym aýdýar.

Azatlyk radiosynyň «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň 2016-njy ýyldaky ilkinji sany dünýä türkmenleriniň sungat wekilleriniň, şol sanda on sekiz dilde aýdym aýdýan türkmen bagşysynyň gatnaşmagynda taýýarlandy.

Şol bir wagtda türkmen bagşyçylyk sungatynyň, aýdym-saz bilen meşgullanýan türkmen senetçileriniň ýeterlik goldaw almaýandygy, olaryň eklenç üçin başga işleri etmeli bolýandygy barada hem alada bar.

Azatlyk radiosynyň türkmen aýdym-saz sungaty we dünýä türkmenleri baradaky söhbetini diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG