Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Awtoulag: Täze çäklendirmä nähili garaýarsyňyz?


Ulag bazary, Türkmenabat

Türkmenistanda ruly sagdan çepe geçirilen awtoulaglara tehniki taýdan guratlygy barada resminama berilmeýär.

Ýurtda awtoulaglara degişli täze çäklendirmelere, şeýle-de gara aýnalara, gara disklere, sabwuferlere degişli ozalky gadagançylyklara nähili garaýarsyňyz?

Girizilmeginiň sebäplerine siz nähili düşünýärsiňiz?

XS
SM
MD
LG