Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şwesiýada migrantlara hüjüm edildi


Şwesiýa gelen migrantlar

Şwesiýanyň paýtagty Stokgolmda neo-nasistler diýip ynanylýan onlarça erkek migrantlara hüjüm etdi.

Şwesiýanyň polisiýasy 30-njy ýanwarda uly bir toparçagyň adamlary bosgunlara hüjüm etmäge çagyrýan listowka ýaýradandygyny aýtdy.

Şaýatlar ol adamlaryň daşary ýurtly diýip bilnen adamlara fiziki hüjüm edendiklerini aýtdylar. Emma polisiýa hiç bir hüjümi tassyklamady.

Ýüzi perdeli adamlaryň polisiýa bilen çaknyşygyny görkezýän wideoýazgylar peýda boldy.

2015-nji ýylda Şwesiýadan 163 müň çemesi adam gaçybatalga sorady.

XS
SM
MD
LG