Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjigistan: Düzedişler kanuny tapyldy


Emomali Rahmon

Täjigistanyň Konstitusiýa sudy 4-nji fewralda ýurduň baş kanunyna girizilen düzedişleri, ýagny prezident Emomali Rahmonyň prezident dinastiýasyny döretmek hukugyny kanuny tapdy.

22-nji ýanwarda kabul edilen düzedişlere görä, 63 ýaşyndaky Rahmon, sanyna garamazdan, gaýtadan saýlawlarda bäsleşip, çäk goýulmazdan prezident saýlanyp biler.

Şeýle-de düzedişlerde prezident bolmak üçin talap edilýän 35 ýaş azaldylyp, 30 ýaşa getirildi.

Bu Rahmonyň uly ogly Rustama 2020-nji ýyla planlaşdyrylan saýlawlarda prezident saýlawlaryna gatnaşmaga ýol açýar.

Ýene bir düzedişe görä bolsa, Rahmon «Milletiň lideri» boldy. Bu kanun oňa hem garyndaşlaryna ömürlik jogapkärçilige çekilmezlik hukugyny berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG