Sepleriň elýeterliligi

“Maňa täze subutnamalar gelip gowuşdy"


Saparmämmet Nepesgulyýew.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy we Türkmenistandan Alternatiw habarlary çap edýän gurama bilen işleşen Saparmämmet Nepesgulyýew şu gün 38 ýaşaýar. Emma ol Doglan gününi öz maşgalasynyň arasynda däl-de, Türkmenistanyň türmeleriniň birinde bellemäge mejbur.

Azatlyk Radiosy bu gün mynasybetli Türkmenistandan Alternatiw habarlary çap edýän guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG