Sepleriň elýeterliligi

Goranmak ministri 'kemsitme' üçin işden aýryldy


Bratislaw Gasiç

Serbiýanyň parlamenti goranmak ministri Bratislaw Gasiçi, dekabrda bir zenan žurnalist barada aýdan sözleri üçin, işden aýyrmagy sese goýdy.

Kanun çykaryjylar 5-nji fewralda, premýer-ministr Aleksandr Wusiç «salyhatlylyk, ahlaklylyk we hormat» üçin goldaw soranyndan soň, bu çäräni sese goýdular.

Gasiçiň wideokameralara päsgel bermezlik üçin aşak oturan bir aýala «Men ap-aňsat dyza çökýän zenan žurnalistleri gowy görýärin» diýen sözleri kamera ýazgysyna düşüpdir.

XS
SM
MD
LG