Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet Merkeliň, Erdoganyň aýyplamalaryny ret etdi


Kremliň metbugat-wekili Dmitriý Peskow

Orsýet Siriýada amala aşyrýan howa zarbalarynyň netijesinde parahat ilatyň arasynda pidalaryň bolýandygy barada “ynamly subutnamanyň” ýokdugyny aýdýar.

Kremliň metbugat-wekili Dmitriý Peskow şeýle kommentariý bilen Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň Orsýetiň howadan bombalamagynyň parahat ýaşaýjylaryň arasynda döreden netijeleriniň özüni “hopukdyrandygyny” aýtmagynyň yzýany, 9-njy fewralda çykyş etdi.

Şeýle-de Peskow Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdoganyň Orsýetiň Siriýany basyp almaklyga gatnaşýandygy barada aýdanlaryny “ýalan we manysyz” diýip atlandyrdy.

Orsýet Siriýada amala aşyrýan howa hüjümlerine 30-njy sentýabrda başlady we hökümet güýçlerine Siriýanyň merkezinde we günbatarynda ekstremist toparlaryň we oppozision söweşijileriň eline geçen territoriýalary gaýdyp almaga ýardam berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG