Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Demirgazykda gar bilen örtülen sebit

Norwegiýanyň demirgazygyndaky Şwistbergen adasynda hemişe gar bilen örtülen kiçi bir sebit bar. Bu ýerde dünýäniň 11 ýurdundan gelen 30 çemesi alym ylmy-barlag işlerini geçirýär. Azatlyk Radiosynyň “CurrentTime” gullugy bu sebitden käbir suratlary taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG