Sepleriň elýeterliligi

“Pensiýa alyp bilmeýän adamlar bar”


Türkmen ýaşulusy.

Türkmenistanda hökümet edaralarynda işläp, iş stažyny dolduran we işden çykan, emma pensiýa alyp bilmän ýören adamlaryň bardygy habar berilýär. Eýse, bu ýagdaýlara haýsy edaralarda, nirelerde duş gelse bolýar?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG