Sepleriň elýeterliligi

Pensionerleriň 'köne manat' kynçylygy


Aşgabadyň "Teke bazarynda" duran dilegçi

Türkmenistanda soňky günler pensionerlere berilýän pensiýa pullarynyň esasan ownuk we juda könelen manatlarda berilýändigi, netijede olaryň şol manatlary harçlajak bolanlarynda uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada maglumatlar gelip gowuşýar.

Eýsem bu hili kynçylyk nähili döreýär we onuň mümkin bolan çözgüdi näme bolup biler?

Azatlyk radiosy bu barada ýerli ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG