Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda ýene jaýlar ýykylýar


Aşgabadyň ýene bir sebitinde jaýlar ýykylýar. Paýtagtyň Andalyp köçesinden Hitrwoka sebitine geçýän tuneliň ýokarsyndaky 20-ä golaý howly jaýyň ýykylandygy we häzirki wagt ýene iki sany dört gatly ýaşaýyş jaýy ýykmak işleriniň dowam edýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu jaýlaryň ýykylmagynyň bolaýmagy mümkin sebäpleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG