Sepleriň elýeterliligi

ÝHHG: Türkmenistandaky media azatlygy barada gürrüň edildi


Saparmämmet Nepesgulyýew.

25-nji fewralda Awstriýanyň paýtagty Wenada Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň gyşky ýygnaklarynyň çäginde duşuşyklar geçirildi. Şol duşuşyklaryň birinde media azatlygy, esasan, Türkmenistan we Gazagystan barada gürrüň edildi.

Gürrüňi edilen meseleleriň arasynda Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň, hususanda, tussaglykdaky habarçysy Saparmämmet Nepesgulyýewiň ykbaly barada söhbet edildi.

Azatlyk Radiosy bu duşuşykda gürrüňi edilen meseleler barada, ýygnaga gatnaşan Muhammad Tahir bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG