Sepleriň elýeterliligi

‘Agaç ekilýär, emma olara ýeterlik ideg edilmeýär’


Agaç nahallarynyň düýbüni ýumşadýan ýaşuly.

Türkmenistanda 19-njy martda umumy milli derejede ýowar geçiriler. Bu çärä taýýarlyk görmek meselesine duşenbe günki iş maslahatynda uly üns berildi.

Türkmenistanyň prezidenti ekin ekmek boýunça köpçülikleýin çäräni ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy. Şol bir wagtyň özünde-de resmi guramaçylykdaky ýowarlar ýurduň käbir böleklerinde eýýäm başlanypdyr.

Azatlyk Radiosy bu çäreleriň käbirlerine şaýat bolan aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG