Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lebap: Açyk söwda nokady ýatyryldy

Şu günler Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde il içinde “Gök bazary” ady bilen tanalýan bazaryň bir böleginde gök önümlerini satýan söwdagärler öz harytlaryny ýygnap, başga ýere göçmäge mejbur boldular. Maglumata görä, ýerli häkimligiň buýrugy bilen birinji martdan başlap açyk bazarda edilýän bu söwda-satyk doly ýatyryldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG