Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Siriýa: Bäş ýyl dowam edýän urşuň netijeleri

Siriýada bäş ýyl ozal başlanan graždançylyk urşuň netijesinde ýurduň aglaba bölegi harabaçylyga öwrüldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Tälim beriş we Derňew Institutynyň (UNITAR) çap eden satellit suratlary bu weýrançylygyň derejesini görkezýär.

Siriýa: Bäş ýyl dowam edýän urşuň netijeleri

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG