Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täjigistan: Prezidentiň gününi bellemek teklip edildi


Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon

Täjik kanun çykaryjylarynyň topary uzak wagt bäri döwlet başyndaky Emomali Rahmonyň prezidentligini dabaralamak üçin täze resmi baýramçylygy esaslandyrmak baradaky kanunyň taslamasyny hödürlediler.

Kanunyň taslamasyna görä, milli baýramçylyk prezidentiň güni ýa-da milletiň lideriniň güni diýlip atlandyrylar.

Teklip edilen baýramçylygyň senesi mälim edilmedi.

Dekabr aýynda kabul edilen kanun 1992-nji ýyldan bäri Täjigistany dolandyrýan 63 ýaşly Rahmona “milletiň lideri” adyň berilmegini ykrar etdi we onuň özüniň hem maşgala agzalarynyň el degrilmezlik statusyna kepil geçdi.

22-nji maýda Täjigistan Rahmonyň häkimiýet başynda çäksiz wagtlyk galmagyna rugsat bermek üçin konstitusiýa goşmaçalary girizmek barada referendum geçirer.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG