Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýe hüjümde ýaralananlaryň sanyny artdyrdy


Türkiýäniň Diýarbakyr welaýatyndaky harbylary.

Türkiýäniň armiýasy harby polisiýa merkezine edilen ulagly bomba hüjüminde ýaralanan adamlaryň sanyny artdyrdy.

Soňky maglumatlarda 11-nji aprelde Diýarbakyr welaýatynyň Hani şäherçesine edilen hüjümde 47 adamyň, şol sanda parahat ilatdan sekiz ýaşaýjynyň ýaralanandygy habar berlipdi.

Başlangyçdaky maglumatlarda ýaralananlaryň sanynyň 25-e deňdigi aýdylypdy. Şeýle-de, bu wakada bir sany esger hem heläk boldy.

Türk armiýasy partlamany amala aşyrmakda “Kürdistan Işçilar partiýasy”, ýagny “PKK” bilen ilteşikli söweşijileri aýyplaýar.

Geçen ýylyň iýul aýynda türk hökümeti bilen “PKK-nyň” arasyndaky yrga parahatçylyk prosesi bozulany bäri, Türkiýäniň günorta-gündogary ýowuzlyklara şaýat bolýar.

Täze döran konfliktde ýüzlerçe adam, şol sanda ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň 350-den gowrak agzasy heläk boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG